Det finns två infarter till området. Kartan visar att områdets två infarter är sammankopplade. I verkligheten har det satts ut trevliga blomsterlådor i gjutformar som avgränsar vägens genomfart.Parkering- för boende

Varje hus har en parkeringsyta/carport för att parkera bilar. Boende har även möjlighet att parkera på områdets parkeringsytor som visas på kartan. Cyklar parkeras på respektive tomt


Gästparkering finns vid varje infart till området. Parkering utanför tomtgränsen är inte tillåtet för längre tid mer än in och avhopp. Ytorna i området fungerar som brandvägar för utryckningsfordon och annan tjänsteservice.

Bilderna visa parkeringsytorna som finns bakom varje miljöhus.- för gästerHär hittar du parkering AHär hittar du parkering B