Vårsången

Föreningen registrerades februari 1991.

Närområdet innefattar mycket grönska i ett vackert beläget område. Nära till lantbruk med gårdshandel. Här kommer man bort från genomfartsleder och motorvägar, vilket ger ett lugnt, tyst och fint område.

Grannsämjan är mycket god!

Bilder på denna hemsida är fotograferade av Lars Modin, om inget annat är givet.

Ny hemsida!

Denna sida är i nytt format. Förut använde vi Joomla men har nu gått över till WordPress. Nyheterna från förra hemsidan har inte följt med, men kommer att uppdateras efterhand.

Om det skulle visa sig problem eller att uppgifter på sidan inte stämmer, var vänlig och meddela oss detta till styrelsen. Förändringar kommer att ske efterhand.

Ha tålamod och styrelsen önskar en trevlig sommar!