Det finns en lekplats på området. Lekplatsen är mer skyddad med uppsyn för omkringboende. Utanför finns en lekplats som är placerad på ett öppet fält. Mer utrustad med rutschbanor, leknät, gungor och lekhus för både stora som små barn. På dessa lekplatser kan man även sätta sig ner i grönskan med fika eller koppla av på bänkarna under tiden barnen leker.

Det är frivilligt att hålla alla grönområden utanför tomtgränserna snygga och i ordning.
Skräp ska dock slängas i papperskorgarna.LekplatserHär hittar du lekplatsen på området.Här hittar du den externa lekplatsen