Planskisser

Översiktsplan

Denna karta visar placeringen på de respektive hustyper på området.

plan_detalj

Hustyp A

FAKTA (5 st på området)

 • 2 rum och kök
 • 68,5 kvadratmeter.
 • 1-plans med tomt.
hustypa

Hustyp B

FAKTA (19 st på området)

 • 3 rum och kök
 • 82,5 kvadratmeter.
 • 1-plans med tomt.
hustypb

Hustyp C

FAKTA (6 st på området)

 • 3 rum och kök
 • 82,5 kvadratmeter.
 • 1-plans med tomt.
hustypc

Hustyp C1

FAKTA (2 st på området)

 • 3 rum och kök
 • 82,5 kvadratmeter.
 • 1-plans med tomt.
hustypc1

Hustyp D

FAKTA (10 st på området)

 • 4 rum och kök
 • 113 kvadratmeter.
 • 1½-plans med tomt.
hustypd

Hustyp E

FAKTA (10 st på området)

 • 4 rum och kök
 • 105 kvadratmeter.
 • 1 och 2-plans med tomt.
hustype